Nehrđajući kotlići

Nehrđajući kotlići za kuhanje riblje juhe

Nehrđajući kotlići za kuhanje riblje juhe:

Veličina:  6-40 l

Materijal: čelična ploča debljine od 1,25mm otporna kiselinama

Uške: 8mm Ø kružni čelik otporan kiselinama

Nehrđajući kotlić za gulaš

Nehrđajući kotlić za gulaš:

Veličina:   3-40 l

Materijal:  čelična ploča debljine od 1,25mm otporna kiselinama

Uške:       8-10mm Ø kružni čelik otporan kiselinama

Stolni kotlić za posluživanje nehrđajući zapremine od 1 litra

Stolni kotlić za posluživanje nehrđajući zapremine od 1 litra:

Veličina:   1 l

Materijal:  čelična ploča debljine od 1mm otporna kiselinama

Uške:        3mm Ø kružni čelik otporan kiselinama

 
 

Copyright © 1999-2022 GAUG Bt.

Mađarska, 6445 Borota, Felszabadulas utca 64.  

 

 

Referent: Tamas Csala, (+36) 30 466 51 25; (+36) 79  353 450

eMail: GAUG@bogracsok.hu

Copyright © 1999-2022 GAUG Bt. Kotlići, Designed by: Szilard Sandor